Dự án Thương mại đa dạng sinh học khu vực Đông Nam Á là sáng kiến được Helvetas, CRED phối hợp với các đối tác thực hiện trong tám năm (T9/2016 – T8/2024) với sự hỗ trợ từ chính phủ Thụy Sĩ thông qua SECO. Đến nay, Dự án đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc thúc đẩy thương mại bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực sông Mêkông

Hơn 50 doanh nghiệp của 4 nước Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia đã được Dự án hỗ trợ để gia nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu, mang lại doanh thu xuất khẩu lên tới hơn 160 triệu đô-la Mỹ.

Dự án cũng đã hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc, tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào tài nguyên đa dạng sinh học thông qua phát triển các chuỗi giá trị sản xuất nông lâm nghiệp bền vững như trà, quế, điều, nhựa bồ đề và nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế khác

Đặc biệt, các hỗ trợ của Dự án còn giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và góp phần bảo vệ môi trường.

Quan trọng hơn hết là các doanh nghiệp và cộng đồng tham gia Dự án Biotrade đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc thực hành sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững quốc tế. Minh chứng là các khoản đầu tư vào sản phẩm Biotrade đang tăng lên nhanh chóng, doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ hỗ trợ.

Dự án hiện đang bước vào giai đoạn kết thúc Còn nhiều điều có thể làm để giúp các sản phẩm từ đa dạng sinh học của khu vực Mê kông nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu tại các thị trường cao cấp, nhưng tương lai của các sản phẩm Biotrade là rất tươi sáng.

#helvetas #cred #seco #biotrade 

#biodiversity #sustainability #diversity #organic #localvariery #sustainablesourcing #tracebility