Tiếp theo Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn HàCông ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (VinasamexVinasamex JSC)., đội ngũ Biotrade xin được tự hào thông báo rằng Công ty TNHH thiết bị Trường Giang (Trường Giang Spice) đã trở thành công ty Việt Nam thứ 3 đạt chứng nhận UEBT/RA cho chuỗi Quế tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và là công ty thứ tư được Dự án Biotrade vùng – giai đoạn 2 (Biotrade SECO) hỗ trợ thành công cho chứng nhận bền vững của Liên minh Thương mại Sinh học có Đạo đức (UEBT) và Rainfores Alliance (RA)

Cùng với các hoạt động hỗ trợ của Biotrade và đội ngũ cán bộ của Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) trong việc xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu quế bền vững, cũng như việc tư vấn để cải thiện hệ thống và phát triển “Kế hoạch hành động đa dạng Sinh học (BAP)”, Trường Giang Spice đã đạt được chứng nhận UEBT/RA thể hiện sự cam kết của công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng tại địa phương.

Chứng nhận UEBT/RA là chứng nhận quốc tế về bền vững, đang ngày càng phổ biến tại các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ … Với việc có được chứng nhận UEBT/RA của Trường Giang Spice càng khẳng định thêm vị thế và giá trị của các sản phẩm quế Việt Nam trên thị trường quốc tế và lan toả thông điệp “Mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia và hưởng lợi khi kinh doanh phù hợp với các nguyên tắc bảo tồn đa dạng sinh học”

Đây là vinh dự lớn của đội ngũ Biotrade trong sứ mệnh động hành cùng các doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm bền vững trong ngành nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin về UEBT/RA, vui lòng xem thêm thông tin tại đây.