rip-shape-top.png
rip-shape-bottom.png

Trở thành thành viên

Để đủ điều kiện dùng logo Biotrade của chúng tôi, các doanh nghiệp phải sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nguyên liệu thuộc các ngành tự nhiên đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm Hữu cơ, Fairtrade,  Organic, FairTrade, RA, UEBT, UEBT/RA. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thể hiện cam kết hoặc hành động để thúc đẩy thực hành sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, và đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học.

BioTrade logo có thể được in trên các sản phẩm, lô hàng và được sử dụng trong các ấn phẩm truyền thông và tài liệu của doanh nghiệp.

Xem hướng dẫn

Đối tác

Giữ kết nối với  các tin tức của Biotrade