rip-shape-bottom.png

Investment Opportunities

Dành cho các nhà xuất khẩu

Chúng tôi đang hỗ trợ các công ty xuất khẩu phát triển các vùng cung ứng nguyên liệu mới, trong trường hợp doanh nghiệp muốn áp dụng các tiêu chuẩn của UEBT hoặc UEBT/RA hoặc các vùng cung ứng nguyên liệu mới giúp bảo tồn đa dạng sinh học.  Năm 2021, chúng tôi đã làm việc cùng với DACE trong phát triển thêm chuỗi gừng tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. DACE đã hợp tác với CRED từ giai đoạn I của dự án Biotrade, và
đã áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ  tại các khu vực nguyên liệu của doanh nghiệp. Năm nay, công ty đã cam kết theo các tiêu chuẩn UEBT và mong được hỗ trợ làm việc với nông dân xã Phong Nặm , giúp họ chuyển từ ngô sang trồng gừng. Mô hình sinh kế này sẽ giúp nông dân cải thiện thu nhập, đồng thời góp phần bảo tồn loại vượn đen Cao Vít sinh sống ở khu bảo tồn sinh cảnh sát gần đó.
Bạn có phải là doanh nghiệp xuất khẩu mong muốn đầu tư vùng cung ứng nguyên liệu mới không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ! 

Liên hệ với chúng tôi