Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để giúp các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp tại Việt Nam xác định các vùng trồng mới, làm việc với các cơ quan chức năng tại địa phương về các thủ tục liên quan và thiết lập các mối quan hệ cũng như thoả thuận với các nhóm nông dân. Chúng tôi giúp các công ty tăng cường khả năng sẵn sàng xuất khẩu và tính cạnh tranh để tăng cơ hội mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp, kết nối với người mua thông qua các dịch vụ thương mại trung gian.

Develop New Sourcing Area

Phát triển vùng nguyên liệu mới

Việc có một vùng cung ứng nguyên liệu đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo nguồn hàng ổn định. Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn dựa vào các thương lái để tìm nguồn hàng xuất khẩu. Điều này tiềm ẩn các rủi ro về chất lượng sản phẩm và khó truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về phát triển các vùng trồng mới? Các chuyên gia chuỗi giá trị của chúng tôi sẽ giúp các bạn xác định các vùng trồng thích hợp và triển khai các công việc liên quan với người nông dân và chính quyền địa phương.

 

Thông tin chi tiết

winding-line-1.png
winding-line-2.png
Certification Consultancy

Tư vấn
Chứng nhận

Việc đạt được các tiêu chuẩn bền vững quốc tế sẽ giúp gia tăng giá trị sản phẩm và sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Quá trình chứng nhận sẽ phải trải qua một số bước chính. Xem thêm thông tin dưới đây để hiểu rõ chúng tôi sẽ làm gì để có thể giúp các bạn lấy được chứng nhận quốc tế

Thông tin chi tiết

Trade Promotion

Xúc tiến thương mại

Bằng việc cung cấp các dịch vụ phù hợp và kết nối doanh nghiệp với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết các lỗ hổng trong việc tuân thủ, xác định các xu hướng bền vững mới nhất và tiếp cận thị trường toàn cầu. Hãy để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn!

 

Thông tin chi tiết

curved-shape-top.svg
winding-line-7.png

Các điển hình

winding-line-5.png

Biểu mẫu đánh giá mức độ sẵn sàng xuất khẩu

Doanh nghiệp của bạn chưa từng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu, liệu công ty của bạn có nên bắt đầu việc xuất khẩu không? Hoặc nếu doanh nghiệp của bạn đang xuất khẩu, liệu bạn có muốn mở rộng hơn thị trường toàn cầu?

Luôn kết nối với tin tức Biotrade