rip-shape-bottom.png

Phát triển vùng cung ứng nguyên liệu mới

Việc có một vùng cung ứng nguyên liệu đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo nguồn hàng ổn định. Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn dựa vào các thương lái để tìm nguồn hàng xuất khẩu. Điều này tiềm ẩn các rủi ro về chất lượng sản phẩm và khó truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm về phát triển các vùng trồng mới? Các chuyên gia chuỗi giá trị của chúng tôi sẽ giúp các bạn xác định các vùng trồng thích hợp và triển khai các công việc liên quan với người nông dân và chính quyền địa phương.

winding-line-3.png
STEP
1
Yêu cầu khảo sát

Chúng tôi sẽ làm việc cùng công ty để đánh giá các yêu cầu tự thân hoặc yêu cầu của người mua để xây dựng một kế hoạch làm việc cho công ty và tìm kiếm vùng trồng đáp ứng các yêu cầu.

2
Xây dựng các mối quan hệ và sự chấp thuận của chính quyền

Chúng tôi trợ giúp công ty xây dựng đề xuất và xin phê duyệt kế hoạch phát triển với chính quyền.

3
Xây dựng các nhóm nông dân

Kết nối với nông dân và xây dựng các nhóm nông dân theo các quy định quản lý của công ty bao gồm cả việc đào tạo, ký hợp đồng ….

4
Các công cụ quản trị hệ thống

Xây dựng công cụ quản lý hệ thống cho hệ thống vùng cung ứng và hướng dẫn sử dụng công cụ cho nhân viên công ty.