Với doanh thu bán lẻ lên đến hàng tỷ EUR và tốc độ tăng diện tích canh tác hữu cơ lên đến 160,5% trong 10 năm trở lại đây (2012 – 2022), Châu Á đang nổi lên là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm sản xuất theo hướng bền vững nói chung và cho các sản phẩm hữu cơ nói riêng. Hiện nay, các sản phẩm hữu cơ được tiêu thụ hiện nay tại thị trường châu Á lại chủ yếu nhập khẩu từ Úc, Niu Di-lân, châu Âu, Mỹ.

Các nghiên cứu mới đây của IFOAM đã đưa ra  các thống kê và các xu hướng mới về tiêu dùng hữu cơ tại các thị trường mới tại Châu Á. Dự án Biotrade tổng hợp lại và giới thiệu với mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành hàng tự nhiên sản xuất theo các tiêu chuẩn bền vững sẽ có thêm cơ hội phát triển các thị trường xuất khẩu mới của mình.