Đội ngũ Biotrade xin được chúc mừng Công ty TNHH Chế biến gia vị NedSpice Việt Nam đã đạt được chứng nhận UEBT/RA cho chuỗi quế tại Yên Bái và trở thành thành viên của Liên minh Thương mại Sinh học có Đạo đức (UEBT) thông qua cam kết của công ty tìm nguồn cung ứng trên cơ sở tôn trọng mọi người và đa dạng sinh học.
Đây là công ty thứ 5 của Việt Nam trở thành thành viên của UEBT và đạt chứng nhận UEBT/RA tiếp bước Vinasamex, Truong Giang Spice, cty TNHH Hương Gia Vị Sơn HàCông ty Cổ phần lâm nghiệp Đức Phú. Tất cả các công ty này đều được dự án Biotrade hỗ trợ để tiến tới đạt chứng nhận UEBT/RA. Việc ngày càng có nhiều công ty của Việt Nam cam kết tìm nguồn cung ứng trên cơ sở tôn trọng mọi người và đa dạng sinh học là minh chứng cho những nỗ lực của các doanh nghiệp và đội ngũ Biotrade trong canh tác nông nghiệp bền vững, vì con người và môi trường.
Dự án vùng Biotrade SECO giai đoạn 2 do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) tài trợ, được Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn – CREDHelvetas Vietnam đồng triển khai thực hiện tại Việt Nam từ 2020.