Trong buổi làm việc giữa Biotrade và Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 27/9/2021, ông Lê Văn Dục – Phó Cục trưởng đã trao đổi với nhóm quản lý dự án Biotrade về việc phổ biến các tiêu chuẩn UEBT trong ngành dừa thông qua hai hoạt động, đó là xây dựng quy trình tổng hợp canh tác dừa theo các tiêu chuẩn UEBT và xây dựng tài liệu đào tạo cấp quốc gia trong sản xuất dừa bền vững. Những tài liệu này sẽ được phân phát rộng rãi thông qua mạng lưới khuyến nông quốc gia trên khắp các tỉnh thành, bao gồm cả các công ty kinh doanh sản phầm dừa và các nông dân.

Cuộc họp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến rộng rãi các tiêu chuẩn sản xuất bền vững, vai trò của của dự án Biotrade và các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy phát triển ngành dừa. Trong buổi họp, Biotrade và Cục Trồng trọt đã thảo luận và thống nhất với nhau về kế hoạch triển khai và đóng góp nguồn lực của các bên trong việc xây dựng hai bộ tài liệu nêu trên, cũng như thảo luận về một số hoạt động hợp tác khác được kỳ vọng sẽ triển khai trong năm 2022.

Dự án Biotrade vùng – Giai đoạn II (Biotrade SECO) đang hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu các sản phẩm bền vững trong ngành nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam.