Dự án Biotrade SECO hiện đang kết hợp cùng các chuyên gia về xuất nhập khẩu của Việt Nam Insight để tìm hiểu về nhu cầu và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành nguyên liệu tự nhiên cải thiện hiệu quả kinh doanh và xuất khẩu, với sự tham gia của các đối tác chính là VietPeper, Hagimex, DACE, Lương Quới … Trách nhiệm chính của các chuyên gia trong hoạt động này bao gồm:

  • Phân tích quy trình kinh doanh và xuất khẩu hiện nay của từng doanh nghiệp
  • Tìm ra các điểm yếu là nguyên nhân của việc lãng phí và không hiệu quả của các nguồn lực
  • Đề xuất kế hoạch cải thiện, bao gồm cả ngân sách ước tính và nhân sự tham gia.

Vào tháng 10/2021, các doanh nghiệp đã tham gia vào một khảo sát để cung cấp các thông tin về quy trình xuất khẩu của mình, đồng thời tham gia vào các cuộc phỏng vấn của các chuyên gia để phân tích hiện trạng, từ đó đưa ra các kiến nghị ban đầu về các kế hoạch cải thiện nhằm khắc phục một cách hiệu quả.

Sau khi các chuyên gia hoanf tất công việc, các doanh nghiệp sẽ nhận được báo cáo phân tích riêng. Báo cáo này sẽ giúp các doanh nghiệp tự xây dựng các kế hoạch của mình nhằm nâng cao năng lực người lao động và các quy trình nội bộ. Dự án Biotrade sẽ xem xét hỗ trợ một phần để tạo chuyển biến tích cực cho doanh nghiệp.

Dự án Biotrade vùng – giai đoạn II (Biotrade SECO) đang hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành nguyên liệu tự nhiên Việt Nam có định hướng xuất khẩu các sản phẩm bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Dự án do Cục Kinh tế liên bang Thuỵ Sĩ  (SECO) tài trợ và được Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn triển khai tại Việt Nam.