Đội ngũ Biotrade xin được vui mừng thông báo Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà – một đối tác quan trọng của dự án Biotrade vùng giai đoạn II (Biotrade SECO) đã chính thức trở thành công ty đầu tiên trên thế giới nhận chứng nhận UEBR/RA cho chuỗi quế tại hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Sau một quá trình xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu quế bền vững, cùng với sự hỗ trợ của dự án Biotrade SECO trong việc tư vấn cải thiện hệ thống và xây dựng “Kế hoạch hành động đa dạng sinh học (BAP)”, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà đã chính thức có được chứng nhận UEBT/RA cho chuỗi sản phẩm quế, góp phần nâng cao vị thế và giá trị của các sản phẩm quế Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chứng nhận UEBT/RA là chứng nhận quốc tế về bền vững, đang ngày càng phổ biến tại các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ … Với việc có được chứng nhận UEBT/RA, Sơn Hà đã thể hiện các cam kết của mình đối với sản xuất kinh doanh bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và chia sẻ  công bằng các lợi ích với địa phương.

Đây là vinh dự lớn của đội ngũ Biotrade trong sứ mệnh động hành cùng các doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm bền vững trong ngành nguyên liệu tự nhiên tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin về UEBT/RA, vui lòng xem thêm thông tin tại đây.