Bạn có biết các sản phẩm chiết xuất từ các thành phần tự nhiên đang chiếm lĩnh thị trường lớn tại các nước phát triển? Nhu cầu đối với các sản phẩm bảo vệ sự đa dạng sinh học và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững đang gia tăng mạnh mẽ, tạo ra các cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành nguyên liệu tự nhiên.

Nhằm lan toả thông điệp quan trọng về bảo vệ đa dạng sinh học, khuyến khích các thực hành bền vững, thu hút nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cũng như nâng cao hình ảnh thương hiệu cho các sản phẩm bền vững tại Việt Nam, dự án Biotrade đã làm việc cùng với Công ty Mimosa Communication, một công ty về truyền thông tại Việt Nam để xây dựng một chiến lược truyền thông khuyến khích tất cả các đối tác của dự án tham gia truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, chứng nhận bền vững cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện sản xuất bền vững. Đồng thời hỗ trợ sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tự nhiên và đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học.

Bà Nguyễn Huyền Trang, Giám đốc công ty Mimosa Communication đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing và đã thành công trong triển khai nhiều dự án trong nước và quốc tế. Bà và đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm của mình sẽ cùng với nhóm đối tác của dự án Biotrade trao đổi thông tin và chia sẻ các mục tiêu để phát triển một chiến lược truyền thông phục vụ mục tiêu truyền thông của các bên tham gia. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ phát triển ngành nguyên liệu tự nhiên bền vững mà còn là cơ hội để dự án Biotrade và các đối tác của dự án đánh giá hiệu quả các kế hoạch truyền thông hiện tại cũng như xây dựng các định hướng để cải thiện các hoạt động truyền thông trong tương lai.

Together With Biotrade Project Spread Out Messages Of Sustainable Practices 01

Hãy tham gia ngày cùng Biotrade Việt Nam trong các hoạt động truyền thông vì mục tiêu phát triển ngành nguyên liệu tự nhiên của Việt nam vươn ra toàn cầu!

Biotrade hiện đang hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam với các sản phẩm bền vững tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.